Make your own free website on Tripod.com
Astronomi i Centralamerika
Lic. Eduardo Xavier Amador
 MSc  i  Teoretisk  Fysik
http://exaphysics.tripod.com/Fysik.html
Fysikavdelning,  Center av Forskning och Avancerade Studier  [CINVESTAV]
av  Riks Polytekniska Instituten, D.F., Mexiko.
Fysikavdelning,   Panama  Universitet, Panama, Centralamerika

Senast ändrad:   Augusti  21, 2001
Resumé

Framför vi en global och sammanfattade visionen om utvecklades innevarande förehavandena  på Astronomigren i Centralamerika region i professionell och amatör nivå.      Med skärpa avslöja vi det behovet att fortsätt bemödandet för den utveckling av denna   vetenskap i våran landet med det biståndet av förankringarprogram liksom det Europeisk  Projekt ALFA, Projekt TWAN och amerikan Program TAD.  Befordrade vi amatörastronomer  arbetet vars värdefullbistånd kan vara använt för en fort upprättandet av det baser över vilket Astronomi kan lutar. 

Under Konstruktion!